Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
  Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

ЗАКОН за управление на етажната собственост;

заявление 2;

книга на собствеците;

наредба №3 на МРРБ;

наредба МРРБ;

покана за свикване на ОС;

правилник за вътрешния ред;

приложение 1;

приложение 2;

протокол от проведено ОС;

разяснения;